DX (Group) plc heeft inkomstenverwachtingen bekendgemaakt voor het volledige jaar dat eindigt op 3 juli 2021. Sinds de bekendmaking van de tussentijdse resultaten op 2 maart 2021 zijn de handelsresultaten voor deze periode sterker dan verwacht. Terwijl de handel bij DX Express in lijn lag met de verwachtingen van het management, wordt nu verwacht dat de omzetgroei bij DX Freight ongeveer £10 miljoen hoger zal zijn dan eerder voorzien. Dit is het gevolg van aanzienlijk toegenomen volumes, zowel bij bestaande klanten als door het aantrekken van nieuwe klanten.