DX (Group) plc heeft winstverwachtingen gegeven voor de eerste en tweede helft van het boekjaar dat eindigt op 30 juni 2020. Voor de eerste helft verwacht de onderneming een aanzienlijke verbetering ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, voornamelijk dankzij de aanhoudende turnaround van de DX Freight divisie. Voor de tweede jaarhelft verwacht de onderneming op koers te blijven om de huidige marktverwachtingen voor het boekjaar te realiseren.