DX (Group) plc heeft winstverwachtingen gegeven voor het jaar eindigend op 30 juni 2017. Voor het jaar wordt een omzet verwacht van ongeveer £292 miljoen en een aangepaste winst voor belastingen (voor bijzondere posten) in lijn met de marktverwachtingen. De nettoschuld aan het eind van het jaar zal naar verwachting £19,1 miljoen bedragen.