Dynavax Technologies Corporation heeft tijdens haar jaarvergadering op 23 mei 2024 de herbenoeming aangekondigd van Ernst & Young LLP als onafhankelijk geregistreerd accountantskantoor voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024.