East Money Information Co.,Ltd. heeft de verkiezing van onafhankelijke bestuurders, Li Zhiping en Zhu Zhenmei, goedgekeurd op haar 1e Buitengewone Algemene Vergadering van 2023 op 20 januari 2023.