Edesa Biotech, Inc. kondigde aan dat het van Health Canada goedkeuring heeft gekregen voor een Fase 2 klinische studie van de EB06 monoklonale antilichaamkandidaat van het bedrijf als behandeling voor vitiligo. Vitiligo is een levensveranderende auto-immuunziekte waarbij de huid in vlekken haar kleur verliest. Hoewel het overal kan voorkomen, komt vitiligo meestal voor in het gezicht, de nek en de handen, en is het een levenslange aandoening.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie treft vitiligo ongeveer 1% van de wereldbevolking. Het geneesmiddel van Edesa is gericht tegen autoreactieve T-cellen die de pigmentproducerende cellen van de opperhuid vernietigen. EB06 bindt specifiek aan chemokine ligand 10 (CXCL10) en remt de interactie van CXCL10 met zijn receptor(s).

CXCL10 komt bij vitiligopatiënten zowel in de huid als in het serum sterk tot expressie, en CXCL10 is betrokken bij zowel het ontstaan van de ziekte als het behoud van vitiligoletsels. De resultaten van 65 proefpersonen in drie eerdere klinische studies toonden aan dat EB06 de farmacodynamische/biologische activiteit teweegbracht die nodig is om de disfunctionele immuunrespons die gepaard gaat met vitiligo aan te pakken, en dat het over het algemeen veilig was en goed werd verdragen. Preklinische studies hebben ook aangetoond dat neutralisatie van CXCL10 depigmentatie voorkomt en terugdraait.