Edita Food Industries Company (S.A.E) (CASE:EFID) is een niet-bindende intentieverklaring aangegaan voor de overname van activa van het Egyptische Belgische bedrijf Industrial Investments S.A.E. op 21 november 2021. Voorafgaand aan de uitvoering van de genoemde transactie, zal Edita beginnen met een versneld juridisch, technisch, financieel en fiscaal due diligence-onderzoek van de activa overeenkomstig de overeengekomen voorwaarden en aannames. Edita dient het due diligence-onderzoek op of vóór 15 december 2021 af te ronden, waarna, afhankelijk van de aannames, op of vóór 15 januari 2022 een eerste ontwerp van de koop-/verkoopovereenkomst zal worden opgesteld, mits de uitkomst van het due diligence-onderzoek bevredigend is. Edita Food Industries Company (S.A.E) (CASE:EFID) heeft de overname van activa van het Egyptische Belgische bedrijf voor Industrial Investments S.A.E. op 3 januari 2022 geannuleerd. Er is geen bevredigende overeenkomst bereikt en daarom zijn de onderhandelingen over de transactie opgeschort.