Edita Food Industries kondigde plannen aan om voor het jaar 2024 1 miljard EGP te investeren in kapitaaluitgaven om de productiecapaciteit uit te breiden, waarmee het bedrijf laat zien dat het wil voldoen aan de groeiende vraag van de markt. Bovendien heeft de exportopbrengst van Edita dit jaar de EGP 1 miljard overschreden, waarmee de strategie van het bedrijf om de export te stimuleren en zich te richten op regionale expansie wordt gerealiseerd.