Edita Food Industries S.A.E. kondigt aan dat de vergadering van de Raad van Bestuur van het bedrijf bijeenkwam op 19 mei 2024 en unaniem de volgende besluiten heeft genomen: Goedkeuring van de herinstelling van het Auditcomité als volgt: Dhr. Hassan Mohamed Hassan El Khatib, Niet-uitvoerend Onafhankelijk, Hoofd van het Comité; Dhr. Mounir Amin Fakhry Abdel Nour, Niet-uitvoerend, Lid; Mw. Samiha El Sayed Fawzy Ibrahim, Niet-uitvoerend Onafhankelijk, Lid; en keurde de nieuwe samenstelling van het Vergoedingscomité als volgt goed: Dhr. Tamer Saeed, Niet-uitvoerend, Hoofd van de Commissie; Dhr. Hassan Mohamed Hassan El Khatib, Niet-uitvoerend Onafhankelijk, Lid; Dhr. Mounir Amin Fakhry Abdel Nour, Niet-uitvoerend, Lid; evenals het goedkeuren van de samenstelling van de Risicobeheercommissie als volgt: De heer Mounir Amin Fakhry Abdel Nour, niet-uitvoerend, hoofd van het comité; de heer Samir Nabih Aziz Berzi, uitvoerend, lid; mevrouw Randa Ibrahim Abdou, niet-uitvoerend onafhankelijk, lid.