Edita Food Industries SAE heeft tijdens de gewone algemene vergadering van 13 april 2022 haar goedkeuring gehecht aan de voorgestelde winstverdeling, die inhoudt dat aan de aandeelhouders een bedrag van 200 miljoen EGP wordt uitgekeerd uit de winst van het bedrijf voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2021, door middel van een coupon van 0,277 EGP voor elk aandeel, en dat aan de werknemers een bedrag van 40.750.000 EGP wordt uitgekeerd.