Inloggen
Inloggen
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Registreer
Of aanmelden met
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
 1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. BelgiŽ
 4. Euronext Bruxelles
 5. Ekopak NV
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    EKOP   BE0974380124

EKOPAK NV

(EKOP)
  Rapport
Real Time Euronext Bruxelles  -  17:28 29-11-2022
17.50 EUR    0.00%
04/11Brussel hoger van start
AM
03/11Brussel dieper in het rood
AM
03/11Bel20 in het rood
AM
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingsAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproductenFonds 
OverzichtAl het nieuwsAanbevelingen van analistenAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener
Dagen
:
Uren
:
Minuten
:
Seconden

Ekopak : Verslag 1e jaarhelft 2022

18/09/2022

Publicatie

Resultaten

1e jaarhelft 2022

Together towards

a sustainable future.

Gereguleerde informatie. Deze mededeling bevat marktgevoelige informatie

zoals bepaald in artikel 7 van de EU-marktmisbruikregulering nr. 596/2014

R E S U L T A T E N E E R S T E J A A R H E L F T 2 0 2 2

Aanhoudend momentum voor het WaaS- businessmodel en ongeëvenaarde pipeline

Groei van de pipeline ligt voor op plan voor het bereiken van de doelstellingen voor de middellange termijn

Tielt (België), 19 september 2022 - 07u30 CET -Vandaag publiceert Ekopak (EKOP:xbru) de resultaten voor de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2022.

Kernpunten 1H2022

 • WaaS-segment(Water-as-a-Service) segment: voortgezette versnelling van de omzetgroei (+336% JoJ) met een solide EBITDA-marge (67%).
 • Niet-WaaSsegment: 49% JoJ omzetgroei bevestigt het structurele potentieel van dit segment naast het WaaS-segment.
 • Bouwen aan een sterke organisatie die in staat is belangrijke zakelijke kansen te benutten in de snel groeiende watermarkt, zoals geïllustreerd door meerdere vergevorderde onderhandelingen voor grote nieuwe projecten in binnen- en buitenland.
 • De succesvolle acquisitie van de Franse onderneming H2O Production versterkt het platform van Ekopak in Frankrijk. H2O Production op zich genereert meer dan EUR 2,5 miljoen omzet per jaar en wordt vanaf 1 september 2022 opgenomen in de consolidatiekring van Ekopak.

Vooruitzichten

 • De vooruitzichten van een 'triple digit' omzetgroei voor het WaaS-segment in 2022 en een 'double digit' groei voor het niet-WaaS-segment in 2022 worden herbevestigd.
 • De voorbereidingen voor de joint venture Waterkracht en de NextGen-fabriek in de Antwerpse haven liggen op schema om vanaf 2025 operationeel te worden.
 • Ekopak is ervan overtuigd een belangrijke bijdrage te leveren aan het oplossen van het probleem van waterschaarste op de middellange termijn.

Managementverslag

Evolutie van de omzet per segment

In 000 €

In 000 €

1H2022/

Als % van de opbrengsten

1H2021

1e helft 2022

1e helft 2021

1H2022

1H2021

Omzet

WaaS-segment

1 225

281

+ 336%

niet-WaaS-segment

6 248

4 207

+ 49%

Totaal

7 473

4 488

+ 67%

EBITDA

WaaS-segment

822

199

+313%

67%

71%

niet-WaaS-segment

111

1 097

-90%

2%

26%

Corporate segment

-1 402

-1 220

+ 15%

19%

27%

Totaal

-469

76

-6%

2%

Excl. Opstartkosten nieuwe

85

76

+12%

1%

2%

projecten*

 1. Kosten die rechtstreeks zijn verbonden aan nieuwe projecten waaronder Waterkracht joint-venture, NextGen- fabriek Antwerpen,…

Het perspectief van de CEO

Pieter Loose, CEO Ekopak, geeft volgende toelichting: "Eerder dit jaar was ik al onder de indruk van de omzetstijging van de WaaS-activiteiten met 25% op jaarbasis in de eerste zes maanden van 2021, zonder enige negatieve impact op de EBITDA-marge.

Ik ben zeer tevreden dat de omzetgroei op jaarbasis voor ons WaaS-segment nu 336% bedraagt en dat de overeenkomstige EBITDA-marge op een stevige 67% blijft behouden, wat overeenstemt met de marge die in ons businessplan voor de middellange termijn wordt gehanteerd. Wat een geweldige prestatie van ons team!

Opmerkelijk is het feit dat de indrukwekkende groei van de WaaS-activiteiten geen kannibalisatie-effect heeft op de niet-WaaS-activiteiten, die over de afgelopen periode een omzetgroei van 49% op jaarbasis lieten zien. De EBITDA-marge voor dit segment wordt tijdelijk beïnvloed door de aanloopkosten voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten.

De voorbereidende werkzaamheden voor de Waterkracht joint venture en de NextGen-waterzuiveringsinstallatie in de haven van Antwerpen openen perspectieven

Ekopak - Resultaten voor de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2022 - p. 2

om vanaf 2025 stevige jaarlijkse gewaarborgde inkomsten te genereren over een periode van 35 jaar. De onderhandelingen voor Waterkracht, een van de grotere publiek-private samenwerkingsverbanden in België, bevinden zich nu in de eindfase, terwijl TotalEnergies al een langetermijnovereenkomst heeft gesloten met water-link voor de levering van duurzaam proceswater voor zijn industriële vestigingen in Antwerpen.

De goede prestaties in beide segmenten weerspiegelen de aantrekkelijke mogelijkheden in de waterbehandelingsmarkt - zowel WaaS als niet-WaaS. Het feit dat de klimaatverandering de laatste tijd zichtbaarder en tastbaarder is geworden, heeft de groei van de hele markt aangewakkerd. Ekopak bouwt nu aan een organisatie die deze positieve evoluties kan aanpakken, en we analyseren zorgvuldig de beste toewijzing van ons eigen vermogen en bedrijfsmiddelen.

Onze strategie om de Franse markt te betreden is een goed voorbeeld van deze aanpak: na de oprichting van Ekopak France hebben wij nu ons platform in Frankrijk versterkt met de overname van H2O Production, dat ongeëvenaarde mogelijkheden tot synergie biedt.

Ekopak is een van de weinige spelers op de groeiende watermarkt die aan de behoeften van elk type bedrijf kan voldoen. Via de onlangs overgenomen dochteronderneming H2O Production biedt Ekopak maatwerkoplossingen voor KMO's, terwijl onze niet-Waas- of WaaS-installaties grote industriële ondernemingen in staat stellen om over te schakelen op een circulaire watervoorziening. Met de Waterkracht- en NextGen-initiatieven kan Ekopak zelfs duurzaam proceswater leveren aan bedrijven die zelf geen of onvoldoende afvalwater hebben voor hergebruik.

Het geeft veel voldoening om ons bedrijf uit te bouwen en tegelijkertijd duurzaamheid in onze activiteiten te integreren en zo ook bedrijven in staat te stellen zichzelf te transformeren van watergebruikers naar waterproducenten. Ik heb er alle vertrouwen in dat we op middellange termijn een significante bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de problematiek van waterschaarste en daarbij tevens onze financiële doelstellingen realiseren."

WaaS-segment: 336% omzetgroei (1H2022/1H2021) met een EBITDA-marge van 67%

De WaaS-activiteiten van Ekopak kenden opnieuw een recordperiode in de eerste helft van 2022. De omzet van het segment is meer dan verdrievoudigd in vergelijking met de eerste helft van 2021 en bedraagt nu EUR 1,2 miljoen. Deze omzetgroei van 336% staat tegenover een omzetgroei van 25% in de eerste helft van 2021 in vergelijking met de eerste helft van 2020.

De WaaS omzet vertegenwoordigt nu 16% van de totale omzet in 1H2022, vergeleken met 6% in 1H2021.

Aangezien omzet uit WaaS-contracten pas worden opgenomen vanaf het moment dat de installatie operationeel wordt, is een aanzienlijk deel nog niet opgenomen in de cijfers voor 1H2022. De reeds ondertekende WaaS-contracten vertegenwoordigen een verzekerde1 jaaromzet2 van meer dan EUR 3,2 miljoen. Dit is in dit stadium al aanzienlijk hoger dan wat ten tijde van de beursgang werd verwacht.

De indrukwekkende omzetgroei wordt gerealiseerd met een solide EBITDA-marge van 67%. Dit rentabiliteitsniveau komt overeen met de middellangetermijndoelstelling voor dit segment en illustreert de structurele aantrekkelijkheid van dit bedrijfsmodel.

 1. In het algemeen zijn er gedurende de looptijd van het contract maandelijkse minimumvergoedingen overeengekomen, maar wordt in de overeenkomst ook bepaald onder welke voorwaarden een contract kan worden beëindigd.
 2. In de veronderstelling dat de contracten in een bepaald verslagjaar 12 maanden operationeel zijn.

Ekopak - Resultaten voor de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2022 - p. 3

Niet-WaaS-segment: 49% omzetgroei (1H2022/1H2021) en beloftevolle pipeline voor nieuwe business

Zoals reeds in de tweede helft van 2021 werd aangetoond, kan Ekopaks strategische overgang van niet-WaaS naar WaaS gepaard gaan met bedrijfsgroei in beide segmenten tegelijk. Dit wordt stevig herbevestigd in de eerste helft van 2022, met een solide omzetgroei van 49% ten opzichte van de eerste helft van 2021.

Waterkracht- en NextGen-projecten leveren al een beloftevol orderboek op

In januari 2022 kondigde Ekopak de samenwerking met PMV en Water-Link aan om tegen 2025 jaarlijks het afvalwater van Antwerpse huishoudens om te zetten in 20 miljard liter koelwater voor bedrijven in de Antwerpse haven. De samenwerking heet Waterkracht en is een toonaangevend voorbeeld van een publiek-private samenwerking. Bij de formele oprichting van de joint venture krijgt Ekopak een aandeel van 51%. Ekopak zal een waterzuiveringsinstallatie in de haven van Antwerpen bouwen en exploiteren, terwijl de leidinginstallaties onder de verantwoordelijkheid van de joint venture-partner vallen. In augustus 2022 kondigde Waterkracht een overeenkomst aan met TotalEnergies, dat jaarlijks 9 miljard liter proceswater zal afnemen. Er is grote belangstelling van verschillende bedrijven in de haven van Antwerpen om zich aan te sluiten bij dit duurzame waterproject, waardoor de kans groot is dat het beoogde jaarlijkse productievolume van 20 miljard liter zal worden overschreden.

Zoals gezegd zal Ekopak in de haven van Antwerpen een waterzuiveringsinstallatie bouwen en exploiteren. In juni 2022 kondigde het bedrijf aan dat het een perceel grond in concessie zal nemen in het NextGen-district in Antwerpen waar het de installatie zal bouwen, die tegen 2025 operationeel moet worden. De NextGen-fabriek zal twee doelen dienen. Enerzijds zal de NextGen-centrale het water van de Antwerpse huishoudens verwerken voor Waterkracht. Anderzijds biedt Ekopak ook naburige bedrijven de mogelijkheid om met Ekopak een circulair watervoorzieningsproject te starten, los van Waterkracht.

Beide projecten zijn op schema om vanaf 2025 operationeel te worden en vanaf die datum zullen zij gedurende een contractuele looptijd van vijfendertig jaar solide gegarandeerde inkomsten genereren. Een nauwkeuriger indicatie van de inkomstenbijdrage van beide projecten kan worden gegeven na afronding van de onderhandelingen, die zich thans in het eindstadium bevinden. Significante opstartkosten voor deze en andere nieuwe projecten zijn reeds opgenomen in de huidige halfjaarcijfers.

Geografische expansie: prioriteit op structurele omzetgroei op de Franse markt

De omzet die buiten de Belux-thuismarkt wordt gegenereerd, vertegenwoordigt nu 10% van de totale omzet van de groep (9% voor 1H2021).

In augustus 2021 kondigde Ekopak de oprichting van Ekopak France aan met als doel de activiteiten verder uit te breiden naar de Franse markt, waar een grote vraag naar duurzame waterinstallaties bestaat. Inmiddels maakt Ekopak Frankrijk in hoog tempo vooruitgang en zijn de vestigingen in Lyon en Rouen volledig operationeel. In de eerste helft van 2022 droeg Ekopak Frankrijk al EUR 0,4 miljoen bij aan de omzet van de groep.

Op 16 september 2022 tekende Ekopak de acquisitie van H2O Production, die de activiteiten van Ekopak op de belangrijke Franse waterbehandelingsmarkt verder helpt te versterken. Terwijl de omzet in andere exportmarkten vaak het gevolg is van eenmalige kansen, bouwt Ekopak in Frankrijk een bedrijfsplatform uit dat voor

Ekopak - Resultaten voor de periode van 6 maanden eindigend op 30 juni 2022 - p. 4

Disclaimer

Ekopak NV published this content on 18 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 September 2022 16:05:05 UTC.


© Publicnow 2022
Nieuws over EKOPAK NV
04/11Brussel hoger van start
AM
03/11Brussel dieper in het rood
AM
03/11Bel20 in het rood
AM
03/11Berenberg verlaagt koersdoel Ekopak licht
AM
21/10Brussel in het rood
AM
21/10Brussel blijft dalen
AM
21/10Kepler Cheuvreux geeft Houden advies voor Ekopak
AM
11/10Bel20 duikt dieper in het rood
AM
11/10Brussel lager van start
AM
29/09Brussel fors in het rood
AM
Meer nieuws
Analistenadviezen over EKOPAK NV
Meer adviezen
FinanciŽle cijfers
Omzet 2022 16,0 M 16,6 M -
Nettowinst (verlies) 2022 -2,00 M -2,08 M -
Netto kaspositie 2022 24,0 M 24,9 M -
Koers/winst-verhouding 2022 -159x
Dividendrendement 2022 -
Marktkapitalisatie 259 M 269 M -
Beurskap. / Omzet 2022 14,7x
Beurskap. / Omzet 2023 10,7x
Aantal werknemrs 46
Percentage vrij verhandelbaar 22,2%
Grafiek EKOPAK NV
Duur : Periode :
Ekopak NV : Grafische technische analyse Ekopak NV | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse EKOPAK NV
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsdalerNeutraalNeutraal
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Kopen
Aantal analisten 1
Laatste slotkoers 17,50 €
Gemiddelde koersdoel 20,00 €
Spread / Gemiddelde doel 14,3%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Pieter Loose Chief Executive Officer & Executive Director
Els de Keukelaere Chief Financial Officer & Executive Director
Pieter Bourgeois Chairman
Joost van der Spurt Chief Technical Officer
Tim de Maet Chief Operations Officer & Executive Director
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
EKOPAK NV-2.56%269
ESSENTIAL UTILITIES, INC.-11.21%12 503
UNITED UTILITIES GROUP PLC-3.54%8 614
SEVERN TRENT PLC-5.77%8 400
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP50.07%7 657
AMERICAN STATES WATER COMPANY-5.50%3 613