Electronic Arts Inc. heeft een winstverwachting afgegeven voor het eerste kwartaal dat eindigt op 30 juni 2024 en het volledige jaar dat eindigt op 31 maart 2025. Voor het jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van ongeveer $7,100 miljard tot $7,500 miljard. Het nettoresultaat zal naar verwachting ongeveer $904 miljoen tot $1,085 miljard bedragen. De verwaterde winst per aandeel zal naar verwachting ongeveer $3,34 tot $4,00 bedragen.

Voor het kwartaal verwacht het bedrijf een netto-opbrengst van ongeveer $1,575 miljard tot $1,675 miljard. Het nettoresultaat zal naar verwachting ongeveer $197 miljoen tot $243 miljoen bedragen. De verwaterde winst per aandeel zal naar verwachting ongeveer $0,73 tot $0,90 bedragen.