Inloggen
E-mail
Wachtwoord
Paswoord weergeven
Bewaren
Bent u uw wachtwoord vergeten?
Gratis lid worden
Registreer
Registreer
Instellingen
Instellingen
Dynamische koersen 
OFFON
 1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. BelgiŽ
 4. Euronext Bruxelles
 5. Elia Group NV/SA
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    ELI   BE0003822393

ELIA GROUP NV/SA

(ELI)
Real-time koersen. Real Time Euronext Bruxelles - 20/09 17:35:26
105.1 EUR   +0.48%
30/08ELIA / : Group test langeafstand drones om hoogspanningslijnen te inspecteren
PU
19/08Brussel in het rood
AM
19/08Elia versterkt samenwerking met Maleisisch nutsbedrijf
AM
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingenAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Elia / : Transmission Belgium Halfjaarlijks financieel verslag 2021

28/07/2021 | 10:03

Elia Transmission Belgium

Elia Transmission Belgium

Halfjaarlijks financieel verslag 2021

Brussel, 28 Juli 2021

Elia Transmission Belgium ǀ Halfjaarlijks financieel verslag 2021

Inhoud

1.

Beoordeling van de bedrijfsprestaties ................................................................

Error! Bookmark not defined.

1.1. Geconsolideerde resultaten en financiële positie van Elia Transmission Belgium Group voor de eerste

zes maanden van 2021.................................................................................................................................

3

1.1.1

Segmentrapporting Elia Transmission (België).............................................

Error! Bookmark not defined.

1.1.2.

Segmentrapportering niet-gereguleerde activiteiten & Nemo Link................................................................

8

2. Verklaring over het getrouwe beeld van de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële

informatie en het getrouwe overzicht in het tussentijdse jaarverslag..........................................................

9

3.

Verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten............................................................................

10

4.

Toelichtingen bij de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie...................................

15

5. Verslag van het college van commissarissen omtrent de beoordeling van de tussentijdse verkorte

geconsolideerde financiële informatie over de periode van zes maanden ofgesloten op

30 juni 2021 ......................................................................................................................................................

26

6.

Alternatieve prestatiemaatstaven ..................................................................................................................

27

2

Elia Transmission Belgium ǀ Halfjaarlijks financieel verslag 2021

1. Beoordeling van de bedrijfsprestaties

1.1. Geconsolideerde resultaten en financiële positie van Elia Transmission Belgium Group voor de eerste zes maanden van 2021

Kerncijfers (in miljoen €)

1H 2021

1H 2020 (herwerkt *)

Verschil (%)

Bedrijfsopbrengsten, overige bedrijfsopbrengsten en netto

542,5

474,5

14,3%

inkomsten (kosten) afrekeningsmechanisme

Investeringen opgenomen volgens vermogensmutatiemethode

16,7

7,1

135,2%

EBITDA

231,3

216,3

6,9%

EBIT

130,9

123,8

5,7%

Netto financieringslasten

(33,2)

(39,2)

(15,3%)

Nettowinst

76,4

63,3

20,7%

Minderheidsbelangen

0,0

0,0

n.r.

Nettowinst toe te rekenen aan de Groep

76,4

63,3

20,7%

Totaal activa

7.287,8

7.292,9

(0,1%)

Eigen vermogen toe te rekenen aan de eigenaars van de

2.390,6

2.312,3

3,4%

vennootschap

Netto financiële schuld

3.555,2

3.514,0

1,2%

Kerncijfers per aandeel

1H 2021

1H 2020 (herwerkt *)

Verschil (%)

Gewone winst per aandeel (€) (deel Elia)

0,37

0,31

19,4%

Eigen vermogen toe te rekenen aan de eigenaars van de

11,6

11,2

3,1%

vennootschap per aandeel (€)

Zie de verklarende woordenlijst voor definities

Vergelijkende cijfers voor Totaal activa, Eigen vermogen en Netto financiële schuld hebben betrekking op 31/12/2020

*In vergelijking met de eerste helft van 2020 werd het preferentieel dividend betaald aan National Grid (€9,1 miljoen, 100%) geherkwalificeerd als een schuld die vrijgegeven wordt over de levensduur van het actief. We verwijzen naar sectie 4.2.2 voor verdere details.

In overeenstemming met IFRS 8 heeft de groep de volgende bedrijfssegmenten bepaald:

 • Elia Transmission (België), dat de gereguleerde activiteiten omvat van België (d.w.z. de gereguleerde activiteiten van Elia Transmission Belgium);
 • Het niet-gereguleerde segment & Nemo Link, dat bestaat uit de niet-gereguleerde activiteiten binnen Elia Transmission Belgium en Nemo Link.

Afronding - Alle cijfers in dit rapport werden afgerond. De gerapporteerde varianties werden berekend op basis van de brongegevens vóór afronding, waardoor varianties ogenschijnlijk kunnen afwijken.

3

Elia Transmission Belgium ǀ Halfjaarlijks financieel verslag 2021

1.1.1 Segment Elia Transmission (België)

Hoogtepunten

 • Realisatie van investeringen om een betrouwbaar elektriciteitssysteem in stand te houden en onze maatschappij op een duurzame manier te elektrificeren
 • Hogere billijke vergoeding dankzij groeiende activabasis die leidt tot solide operationele prestaties

Kerncijfers

Elia Transmission kerncijfers (in miljoen €)

1H 2021

1H 2020

Verschil (%)

Bedrijfsopbrengsten, overige bedrijfsopbrengsten en netto

534,8

471,1

13,5%

inkomsten (kosten) afrekeningsmechanisme

Opbrengsten

475,2

419,1

13,4%

Overige bedrijfsopbrengsten

32,7

27,4

19,3%

Netto inkomsten van het afrekeningsmechanisme

26,9

24,6

9,3%

Investeringen opgenomen volgens vermogensmutatiemethode

1,2

1,1

9,1%

EBITDA

216,0

211,2

2,3%

EBIT

115,6

118,7

(2,6%)

Netto financieringslasten

(31,7)

(34,2)

(7,3%)

Winstbelastingen

(21,8)

(23,0)

(5,2%)

Nettowinst

62,1

61,5

1,0%

Totaal activa

6.966,2

6.990,9

(0,4%)

Totaal eigen vermogen

2.283,3

2.209,5

3,3%

Netto financiële schuld

3.367,0

3.305,6

1,9%

Vrije kasstroom

(42,5)

(95,0)

(55,2%)

Zie de verklarende woordenlijst voor definities

Vergelijkende cijfers voor Totaal activa, Eigen vermogen en Netto financiële schuld hebben betrekking op 31/12/2020

Financieel

De opbrengsten van Elia Transmission stegen met 13,5% ten opzichte van 2020, van €471,1 miljoen naar €534,8 miljoen. De opbrengsten werden beïnvloed door een hogere gereguleerde nettowinst, hogere afschrijvingen gekoppeld aan de groeiende activabasis en hogere kosten voor ondersteunende diensten als gevolg van de energiemix die wordt gekenmerkt door een hoge nucleaire basisbelasting en meer windcapaciteit voor de eerste helft van 2021. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door lagere financiële kosten in 2020 gedreven door de herfinanciering van een aandeelhouderslening. Dit alles werd doorgerekend in de opbrengsten.

4

Elia Transmission Belgium ǀ Halfjaarlijks financieel verslag 2021

Onderstaande tabel geeft een gedetailleerder beeld van de evolutie in de verschillende componenten van de bedrijfsopbrengsten:

(in miljoen €)

1H 2021

1H 2020

Verschil (%)

Netwerkopbrengsten:

473,0

415,7

13,8%

Aansluitingen

22,2

23,1

(3,8%)

Beheer en ontwikkeling van de netwerkinfrastructuur

241,4

241,7

(0,1%)

Beheer van het elektrisch systeem

73,5

64,4

14,2%

Compensatie van onevenwichten

101,6

59,1

71,9%

Marktintegratie

11,4

10,8

5,5%

Internationale inkomsten

22,9

16,6

37,8%

Last-mile verbinding

1,4

1,4

(0,7%)

Diverse bedrijfsopbrengsten

0,8

2,1

(63,7%)

Subtotaal opbrengsten

475,2

419,1

13,4%

Overige bedrijfsopbrengsten

32,7

27,4

19,3%

Netto opbrengsten (kosten) van het afrekeningsmechanisme

26,9

24,6

9,3%

Totaal opbrengsten & overige bedrijfsopbrengsten

534,8

471,1

13,5%

De opbrengsten uit het beheer en de ontwikkeling van de netwerkinfrastructuur, markintegratie en de opbrengsten uit aansluitingen bleven stabiel in vergelijking met die van vorig jaar.

Diensten verleend in het kader van energiebeheer en individuele balancing van balancinggroepen worden betaald binnen de opbrengsten voor compensatie van onevenwichten. Deze opbrengsten stegen van €59,1 miljoen tot €101,6 miljoen (+71,9%). Deze toename is in grote mate toe te schrijven aan het tarief voor het behoud en herstel van het residuele evenwicht van de individuele toegangsverantwoordelijken (+€36,9 miljoen). Hogere kosten voor evenwichtsactivering door de prijsstijging die voornamelijk veroorzaakt werd door het onderhoud aan de centrale van COO van half-april tot half-juni, alsook door de stijging van het onevenwichtsvolume als gevolg van de toename van het aandeel hernieuwbare energie (vooral offshore windenergie) in de elektriciteitsmix, zijn de belangrijkste oorzaken van de opbrengstenstijging. Bovendien was er een stijging van de netto afname Elia-net (+€1,4 miljoen), wat wees op een herstel van de COVID-19-crisis en de grotere nucleaire beschikbaarheid in 2021. Tot slot steeg ook de netto-injectie op het Elia-net (+€4,2 miljoen) in vergelijking met vorig jaar.

De opbrengsten uit het beheer van het elektrisch systeem stegen van €64,4 miljoen tot €73,5 miljoen (+14,2%), als gevolg van de stijging van de netto afname van het net (+€4,5 miljoen) en de invoering van een nieuw tarief voor de aanvullende afname van reactieve energie per zone voor distributienetbeheerders (+€4,6 miljoen).

De internationale opbrengsten stegen tot €22,9 miljoen (+37,8%). Dit is vooral te danken aan de bijkomende inkomsten uit congestie aan de grens met Duitsland sinds de vrijgave van de volledige capaciteit van ALEGrO en aan de toegenomen afname Elia-net dankzij het herstel van de COVID-19-crisis.

De last mile-verbinding (voordien overdracht van activa van klanten genoemd) daalde licht ten opzichte van vorig jaar, terwijl de overige opbrengsten met €1,3 miljoen daalden, voornamelijk door een afname van aan derden geleverde werken.

Het afrekeningsmechanisme nam toe, van €24,6 miljoen in 2020 tot €26,9 miljoen in 2021 en omvat de afwijkingen in het huidige jaar van het door de regulator goedgekeurde budget (-€7,5 miljoen) en de vereffening van netto- overschotten uit de vorige tariefperiode (+€34,4 miljoen). Het operationele surplus (-€7,5 miljoen) van de door de regulator toegestane kosten en opbrengsten ten opzichte van het budget moet aan de consumenten worden terugbetaald in een toekomstige tariefperiode. Dit surplus is vooral het gevolg van hogere tarifaire verkopen (+€38,5 miljoen) door compensatie van onevenwichten en gedeeltelijk geneutraliseerd door hogere kosten voor ondersteunende diensten (€17,9 miljoen) en hogere beïnvloedbare kosten (€12,4 miljoen).

5

Disclaimer

Elia System Operator SA published this content on 28 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 July 2021 08:02:04 UTC.


© Publicnow 2021
Nieuws over ELIA GROUP NV/SA
30/08ELIA / : Group test langeafstand drones om hoogspanningslijnen te inspecteren
PU
19/08Brussel in het rood
AM
19/08Elia versterkt samenwerking met Maleisisch nutsbedrijf
AM
19/08ELIA / : Group en Maleisisch nutsbedrijf TNB versterken samenwerking om kennis e..
PU
18/08Brussel rustig omhoog
AM
17/08Lotus en Roularta uitblinkers op rode beurs
AM
10/08Brussel voorzichtig optimistisch
AM
29/07ELIA / : Update - Watersnood van 14 en 15 juli 2021. Vooruitgang in de herstelli..
PU
29/07Elia sluit liquiditeitsovereenkomst af
AM
28/07Degroof Petercam verhoogt koersdoel Elia
AM
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet 2021 2 449 M 2 873 M -
Nettowinst (verlies) 2021 252 M 296 M -
Nettoschuld 2021 8 909 M 10 452 M -
Koers/winst verhouding 2021 28,6x
Dividendrendement 2021 1,65%
Marktkapitalisatie 7 215 M 8 468 M -
Beurskap. / Omzet 2021 6,58x
Beurskap. / Omzet 2022 6,57x
Aantal werknemrs 2 750
Percentage vrij verhandelbaar 89,0%
Grafiek ELIA GROUP NV/SA
Duur : Periode :
Elia Group NV/SA : Grafische technische analyse Elia Group NV/SA | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse ELIA GROUP NV/SA
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsdalerBullishBullish
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Accumuleren
Aantal analisten 3
Laatste slotkoers 105,10 €
Gemiddelde koersdoel 99,33 €
Spread / Gemiddelde doel -5,49%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Christiaan Peeters Chief Executive Officer
Catherine Vandenborre Chief Financial Officer
Bernard Gustin Chairman
Jane Murphy Independent Non-Executive Director
Luc de Temmerman Independent Non-Executive Director
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
ELIA GROUP NV/SA7.79%8 468
NEXTERA ENERGY5.88%160 158
ENEL S.P.A.-15.91%83 010
DUKE ENERGY CORPORATION8.86%76 680
SOUTHERN COMPANY4.41%67 913
IBERDROLA, S.A.-20.84%67 806