Emperor Entertainment Hotel Limited heeft voor de zes maanden eindigend op 30 september 2022 een indicatie gegeven van de groepswinst. De groep verwacht een verlies toe te schrijven aan eigenaars van de vennootschap van niet meer dan 165 miljoen HKD (2021: 84 miljoen HKD) voor de zes maanden eindigend op 30 september 2022.