Emperor Entertainment Hotel Limited heeft voorlopige geconsolideerde winstverwachtingen gegeven voor het jaar eindigend op 31 maart 2021. Voor het jaar verwacht de onderneming een geconsolideerd nettoverlies toe te schrijven aan de eigenaars van de onderneming van niet meer dan HKD 190,0 miljoen voor het jaar eindigend op 31 maart 2021.