Emperor Entertainment Hotel Limited heeft een winstverwachting afgegeven voor de zes maanden eindigend op september 2023. Voor de periode verwacht de groep een nettowinst van niet minder dan HKD 10,0 miljoen (2022: nettoverlies van HKD 190,9 miljoen) voor de zes maanden eindigend op 30 september 2023. De Groep realiseerde een ommekeer tijdens de Periode, voornamelijk omdat (i) de totale opbrengsten aanzienlijk stegen met ongeveer 240%, wat gedreven werd door de heropleving van het aantal bezoekers en het herstel van de vraag naar gastvrijheid en amusement; en (ii) de Groep verwacht een reële waardewinst (2022: reële waardeverlies) op vastgoedbeleggingen te boeken voor de Periode.