Emperor Entertainment Hotel Limited heeft veranderingen in het bestuur aangekondigd. Het bedrijf kondigde de pensionering aan van de heer Yu King Tin. De heer David Yu heeft de Raad bijna 9 jaar gediend en was verkiesbaar, maar stelde zich niet herkiesbaar en trad volgens rooster af als Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering.

Na zijn aftreden is de heer David Yu automatisch niet langer voorzitter van het Auditcomité en lid van het Vergoedingscomité en het Corporate Governance Comité van de Raad. Het bedrijf kondigde aan dat de verkiezing van de heer Terence Yeung als Bestuurder naar behoren was goedgekeurd in de AvA, en dat de benoeming van de heer Terence Yeung tot Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder van kracht werd na afloop van de AvA, om de vacature te vervullen die ontstaan was door de pensionering van de heer David Yu. Tegelijkertijd volgt de heer Terence Yeung de heer David Yu op voor zijn functies in het Auditcomité, het Vergoedingscomité en het Corporate Governance Comité.