Emperor International Holdings Limited en Emperor Entertainment Hotel Limited maken bekend dat mevrouw Liu Chui Ying (mevrouw Liu) met ingang van 1 december 2022 ontslag neemt als secretaris van de vennootschappen (secretaris van de vennootschap) en gevolmachtigd vertegenwoordiger van de vennootschappen (gevolmachtigd vertegenwoordiger) krachtens regel 3.05 van de regels voor de notering van effecten op The Stock Exchange of Hong Kong Limited. Mevrouw Liu heeft bevestigd dat zij geen onenigheid heeft met de raden van bestuur en dat er geen andere kwestie in verband met haar ontslag onder de aandacht van de aandeelhouders van de Vennootschappen moet worden gebracht. De raden van bestuur hebben aangekondigd dat na het aftreden van mevrouw Liu, mevrouw Fung Pui Ling (mevrouw Fung) zal worden benoemd tot secretaris van de vennootschap en gevolmachtigd vertegenwoordiger van de vennootschappen met ingang van 1 december 2022.

Mevrouw Fung is Fellow van zowel The Hong Kong Chartered Governance Institute als The Chartered Governance Institute in het Verenigd Koninkrijk. Zij heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van corporate governance.