Empresas AquaChile S.A. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2021. Voor het eerste kwartaal kondigde de onderneming een omzet aan van USD 321,695 miljoen, tegen USD 371,817 miljoen een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg USD 5,540 miljoen, tegen een nettoverlies van USD 51,276 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg USD 0,003 tegen een gewoon verlies per aandeel van USD 0,032 een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,0026 tegen een gewoon verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van USD 0,0317 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,003 vergeleken met een verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van USD 0,032 een jaar geleden.