Op 19 december 2023 kondigde Nathaniel S. Gardiner, 70 jaar oud, Senior Vice President en General Counsel van Enanta Pharmaceuticals, Inc. zijn voornemen aan om op of voor 31 maart 2024 met pensioen te gaan. Enanta verwacht een overeenkomst aan te gaan met de heer Gardiner voor het leveren van consultancydiensten tot één jaar na zijn pensionering.