Uit een onderzoek van het non-profit NewClimate Institute en Carbon Market Watch onder 51 bedrijven bleek dat zij zich ertoe hadden verbonden om hun emissies tegen 2030 met gemiddeld 30% te verminderen, terwijl er 43% nodig is om de opwarming van de aarde tegen 2050 te beperken tot 1,5 graden Celsius (2,7 Fahrenheit).

Hoewel 19 bedrijven hun doelstellingen in de afgelopen twee jaar hadden verbeterd, werden die van veel bedrijven als dubbelzinnig omschreven, en waren ze gebonden aan slechts een deel van hun activiteiten of vertrouwden ze op compensaties in plaats van het verminderen van emissies, wat leidde tot effectieve doelstellingen van 5%-20%, zo bleek uit het rapport.

Onder de best presterende bedrijven bevonden zich het levensmiddelenbedrijf Mars, de detailhandelaar H&M Group en de energieconcerns Enel en Iberdrola, die zich ertoe hadden verbonden hun uitstoot met 50% tot 64% te verminderen, aldus het rapport.

"Na vier jaar in het kritieke decennium voor actie tegen klimaatverandering, hebben sommige bedrijven begrepen dat het nodig is om 2030-doelstellingen vast te stellen die in lijn zijn met de nieuwste klimaatwetenschap en onderbouwd zijn met geloofwaardige maatregelen om ze te bereiken," zei Frederic Hans van het NewClimate Institute.

"Er is echter nog steeds een zorgwekkend gebrek aan inzet en urgentie bij te veel bedrijven om geloofwaardige klimaatmaatregelen te nemen."

Wetenschappers zijn van mening dat de uitstoot aan het eind van het decennium ongeveer gehalveerd moet zijn als de wereld halverwege de eeuw het doel van netto nul broeikasgasemissies wil bereiken. Vorig jaar bereikten zowel de emissies als de gemiddelde temperaturen een recordhoogte.

De beloften van de regeringen - de zogenaamde Nationally Determined Contributions - laten tot nu toe een opwarming van de aarde zien van 2,5-2,9C boven het pre-industriële niveau, wat het vooruitzicht op verwoestende overstromingen, droogtes en bosbranden vergroot.

Het rapport van maandag is de derde editie van de Corporate Climate Responsibility Monitor van de NGO's, die zich richt op de grootste bedrijven naar omzet in klimaatgevoelige sectoren.

Benja Faecks van Carbon Market Watch zei dat het rapport aantoont dat er behoefte is aan een effectievere klimaatregulering.

"De burgermaatschappij, investeerders en regeringen zijn afhankelijk van transparante en geloofwaardige regels om goed onderbouwde transitieplannen te kunnen onderscheiden van transitieplannen die ontoereikend blijven en vatbaar zijn voor greenwashing," aldus Faecks.