De Raad van Bestuur van Eni S.p.A. heeft Claudio Descalzi benoemd tot Chief Executive Officer en General Manager. In deze functie zal hij verantwoordelijk zijn voor het beheer van het bedrijf, met uitzondering van specifieke verantwoordelijkheden die zijn voorbehouden aan de Raad van Bestuur en die volgens de huidige wetgeving niet mogen worden gedelegeerd. De Raad bevestigde ook de centrale rol van de Voorzitter, Giuseppe Zafarana, in het interne controlesysteem door hem specifiek het beheer van de relatie van het Hoofd van de Interne Audit met de Raad van Bestuur toe te wijzen.

Bovendien zal de Voorzitter zijn statutaire functies als wettelijk vertegenwoordiger uitoefenen en in het bijzonder de institutionele relaties van de Vennootschap in Italië beheren, samen met de CEO. De Raad heeft ook Raphael Louis L. Vermeir benoemd tot Lead Independent Director, overeenkomstig aanbeveling 13, letter c) van de Corporate Governance Code. De Raad van Bestuur, die de bekwaamheid en ervaring van zijn leden bevordert en een buitensporige concentratie van functies vermijdt, zoals aanbevolen door de Corporate Governance Code, heeft ook de volgende Comités benoemd: Controle- en Risicocomité: Raphael Louis L. Vermeir als voorzitter en de bestuurders Carolyn Adele Dittmeier, Federica Seganti en Cristina Sgubin als leden, allen niet-uitvoerend en onafhankelijk; de bestuurders Raphael Louis L. Vermeir, Carolyn Adele Dittmeier en Federica Seganti beschikken over voldoende kennis en ervaring op het gebied van boekhouding en financiën of risicobeheer, zoals vereist door de Corporate Governance Code; Bezoldigingscomité: Massimo Belcredi als voorzitter en Bestuurders Cristina Sgubin en Raphael Louis L. Vermeir als leden, allen niet-uitvoerend en onafhankelijk; Bestuurders Massimo Belcredi en Raphael Louis L. Vermeir beschikken over voldoende kennis en ervaring op het gebied van financiële aangelegenheden of remuneratiebeleid, zoals vereist door de Corporate Governance Code; Benoemingscommissie: Carolyn Adele Dittmeier als voorzitter en de bestuurders Massimo Belcredi en Elisa Baroncini als leden, allen niet-uitvoerend en onafhankelijk; Commissie Duurzaamheid en Scenario's: Federica Seganti als voorzitter en de bestuurders Elisa Baroncini en Roberto Ciciani als leden, allen niet-uitvoerend en in meerderheid onafhankelijk.

De vennootschap heeft tijdens haar AVA van 10 mei 2023 besloten het aantal bestuurders vast te stellen op negen en de duur van het mandaat van de aldus benoemde bestuurders en voorzitter van de Raad vast te stellen op drie boekjaren, waarbij deze termijn afloopt op de datum van de Algemene Vergadering die is bijeengeroepen om de jaarrekening van Eni S.p.A. over 2025 goed te keuren en de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad te benoemen. De bestuurders zijn: Elisa Baroncini, Bestuurder, Massimo Belcredi, Bestuurder, Roberto Ciciani, Bestuurder, Carolyn Adele Dittmeier, Bestuurder, Federica Seganti, Bestuurder en Cristina Sgubin, Bestuurder.