BERLIJN (dpa-AFX) - De Bondsdag heeft groen licht gegeven voor snellere goedkeuringen voor windturbines en andere industriële installaties. In een hoofdelijke stemming op donderdag stemde de meerderheid van de parlementsleden voor een wet van de federale regering die bedoeld is om de goedkeuringsprocedures in Duitsland aanzienlijk te versnellen. Van de 643 parlementsleden stemden er 377 voor, 257 tegen en 9 onthielden zich van stemming.

De geplande wijziging is bedoeld om bepaalde installaties, waaronder windturbines, in de toekomst sneller te kunnen bouwen en ombouwen in Duitsland. Daartoe zal de zogenaamde Federal Immission Control Act worden gewijzigd - een wet die betrekking heeft op alle installaties die lawaai veroorzaken of andere potentieel schadelijke effecten op het milieu hebben. Naast windturbines vallen hier ook walserijen, gieterijen, afvalverwerkingsinstallaties en installaties voor de productie van waterstof onder.

Zoals het kantoor van SPD-parlementslid Daniel Rinkert meldde in antwoord op een vraag van dpa en met verwijzing naar cijfers van de Federatie van Duitse Industrieën (BDI), vallen in totaal 50.000 vergunningplichtige industriële installaties in Duitsland onder de wet. Windturbines vallen hier niet onder. De wet heeft ook gevolgen voor 2.000 vergunningsprocedures per jaar, voegde het bedrijf eraan toe.

Als rapporteur voor zijn parlementaire fractie speelde Rinkert een sleutelrol bij het opstellen van de nieuwe wet. "Vandaag zetten we de superturbo aan wat versnelling betreft," verklaarde Rinkert in de Bondsdag. Volgens het SPD-parlementslid gaat hij ervan uit dat de procedures hierdoor met gemiddeld tien maanden worden verkort.

Goedkeuringsprocedures moeten voornamelijk worden versneld door digitalisering en het stroomlijnen van eerdere procedurele stappen. De wet is vooral bedoeld om het hermotoriseren van windturbines te ondersteunen - d.w.z. de vervanging van oudere windturbines door nieuwe.

De milieunormen zouden niet worden afgezwakt door de vereenvoudigde procedures, verzekerden verschillende parlementsleden van de Groenen en SPD tijdens het bijna 70 minuten durende debat in de plenaire vergadering. In het verleden hadden milieuorganisaties herhaaldelijk gewaarschuwd tegen het verminderen van de bureaucratie ten koste van milieu- en natuurnormen.

Een deel van de oppositie uitte harde kritiek. De CDU/CSU bekritiseerde onder andere dat het over het algemeen te lang had geduurd om de wet aan te nemen.

De wet, die nu door de Bondsdag is goedgekeurd, is onderworpen aan goedkeuring - hij kan dus pas in werking treden als de Bundesrat zijn fiat heeft gegeven./faa/DP/stw