BONN (dpa-AFX) - Het Bundesnetzagentur heeft vrijdag nieuwe plannen gepresenteerd voor de uitbreiding van het elektriciteitstransportnet, de zogenaamde elektriciteitssnelwegen. De plannen omvatten vijf nieuwe gelijkstroomverbindingen over land, elk met een capaciteit van twee gigawatt. Drie daarvan zullen noord-zuid lopen en twee oost-west. Er zijn ook nog andere lijnen gepland om windmolenparken op zee en onderstations en schakelinstallaties met elkaar te verbinden.

Volgens de autoriteit definieert het zogenaamde Netwerkontwikkelingsplan Elektriciteit 2023-2037/2045 (NEP Elektriciteit) de dringende behoefte aan uitbreiding van het elektriciteitstransportnet. Hieraan ging een maandenlang proces vooraf waarin alle belangengroepen en het publiek de kans kregen om commentaar te leveren. Het plan, dat nu is "bevestigd" door het federale netwerkagentschap, dient als basis voor een nieuwe versie van het zogenaamde Federale Plan van Eisen, dat zal worden vastgelegd in een wet.

Uitbreiding kost ongeveer 320 miljard euro tegen 2045

Op vrijdag schatte de autoriteit de totale kosten van alle geplande uitbreidingsmaatregelen tot 2045 op ongeveer 320 miljard euro. In de regel zullen alle kosten worden doorberekend aan alle elektriciteitsverbruikers via de nettarieven. "Alle kosten worden over tientallen jaren afgeschreven, zodat elk jaar slechts een dienovereenkomstig kleiner deel in de nettarieven wordt opgenomen," legde een woordvoerder uit.

De uitbreiding van het zogenaamde extra hoogspanningsnet moet ervoor zorgen dat nieuwe lijnen klimaatneutrale elektriciteit brengen naar waar het nodig is - voornamelijk van het noorden naar het zuiden. Het plan beschrijft welk transmissienetwerk nodig is voor een volledige omschakeling van het energiesysteem naar hernieuwbare energie in 2045. In de regio's zullen elektriciteitsdistributienetwerken met lagere spanningen dan de energie overnemen die wordt geleverd door de "elektriciteitssnelwegen" en deze naar de verbruikspunten transporteren.

Müller: "Elektriciteitsnet voor de energietransitie

"Dit netontwikkelingsplan laat voor het eerst zien wat voor soort elektriciteitsnet we nodig hebben om de energietransitie te voltooien," verklaarde Klaus Müller, voorzitter van de federale regering, in een persbericht. Alle projecten die door de vier transmissiesysteembeheerders zijn voorgesteld, zijn zorgvuldig onderzocht. "Voor een klimaatneutraal elektriciteitssysteem hebben we tegen 2045 een aanzienlijk aantal extra hoogspanningslijnen nodig," benadrukte hij. In het netwerkontwikkelingsplan zijn alleen het begin- en eindpunt van de lijnen vastgelegd. "De exacte route van de lijnen is nog niet vastgesteld, maar zal in volgende procedurele stappen worden bepaald."

Voor de uitbreiding op land omvat het nieuwe NDP Elektriciteit ongeveer 4.800 kilometer nieuwe lijnen en ongeveer 2.500 kilometer versterking van bestaande verbindingen ten opzichte van het bestaande Federale Plan van Eisen.

Meerdere gelijkstroomverbindingen gepland

De vijf nieuwe lijnen, zogenaamde hoogspanningsgelijkstroomverbindingen, moeten lopen van Sleeswijk-Holstein naar Mecklenburg-Vorpommern (DC32), van Nedersaksen naar Hessen (DC35), van Nedersaksen naar Saksen (DC40), van Nedersaksen naar Baden-Württemberg (DC41) en van Sleeswijk-Holstein naar Baden-Württemberg (DC42). Er komen nog twee HVDC-verbindingen bij als uitbreiding van twee projecten. Ze worden DC40plus en DC42plus genoemd en hebben elk een capaciteit van twee gigawatt. Het nieuwe NDP bevat ook 116 extra AC-verbindingen in vergelijking met het huidige Federale Plan van Eisen.

De uitbreiding van het transportnet zal helpen om de hoge kosten van knelpuntmaatregelen op de middellange tot lange termijn te verlagen, omdat er meer elektriciteit van de opwekkingscentra naar de verbruikscentra kan worden getransporteerd, verklaarden de vier netbeheerders in een gezamenlijke verklaring.

Extra lijn nodig voor Beieren

De Bundesnetzagentur heeft ook een project opgenomen dat bekend staat als P540 en dat voorziet in een wisselstroomlijn tussen Thüringen en Beieren. Uit de berekeningen van de Bundesnetzagentur is gebleken dat voor de bevoorrading van Beieren extra transmissiecapaciteit nodig is. De transmissienetbeheerders hebben het project vervolgens ingediend.

Volgens eigen informatie bereidt de Bundesnetzagentur een milieurapport voor over het Federale Plan van Eisen, waarin de verwachte milieueffecten van de projecten zijn opgenomen. De publicatie is gepland voor eind mei.

In het netontwikkelingsplan bepalen de vier transmissienetbeheerders Amprion, TransnetBW, 50Hertz en Tennet om de twee jaar welke maatregelen nodig zijn voor een betrouwbaar netbeheer. Eind juni presenteren zij een eerste ontwerp voor het volgende NDP 2025, waarin opnieuw vooruit wordt gekeken naar de jaren 2037 en 2045./tob/DP/ngu