BONN (dpa-AFX) - Huishoudens en bedrijven in regio's met een sterke uitbreiding van wind- en zonne-energiecentrales moeten worden vrijgesteld van netkosten voor elektriciteit. De hogere kosten daar moeten worden doorberekend aan alle elektriciteitsverbruikers in Duitsland. Dat staat in een gedetailleerd voorstel van de Bundesnetzagentur, dat vrijdag in een kernpuntennota werd gepresenteerd. "De energietransitie is een gezamenlijke taak en investeringen in de netten komen iedereen ten goede. We willen een eerlijker verdeling van de kosten bereiken," verklaarde Klaus Müller, voorzitter van het Agentschap. De netkosten maken deel uit van de elektriciteitsprijs.

Netkosten worden geherfinancierd door elektriciteitsafnemers via de netvergoedingen. Omdat er in grote delen van Noord- en Noordoost-Duitsland veel wordt geïnvesteerd in de netten vanwege de sterke uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen, zijn de netvergoedingen daar merkbaar hoger dan in andere regio's van Duitsland.

Volgens het netagentschap bedragen de tarieven in sommige netgebieden tot 15 cent per kilowattuur. Aan de andere kant zijn er regio's waar ze minder dan 5 cent bedragen. Er zijn ook aanzienlijke verschillen binnen federale staten. De autoriteit noemde Beieren en Baden-Württemberg als voorbeelden. "Deze ontwikkeling heeft in de loop der jaren een onaanvaardbare omvang aangenomen", aldus de Bundesnetzagentur. Het zou nog erger worden met de verdere uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen.

Volgens de kernpunten zouden momenteel 17 netbeheerders hun extra kosten mogen doorberekenen aan alle elektriciteitsverbruikers. De 17 operatoren leveren aan ongeveer 10,5 miljoen netgebruikers. "Hun netwerktarieven zouden met maximaal 25 procent dalen. Hierdoor zouden ze meestal onder en slechts in enkele gevallen iets boven het nationale gemiddelde uitkomen. Een gemiddeld huishouden met een jaarlijks verbruik van 3500 kilowattuur in een dergelijk gebied zou tot 120 euro per jaar besparen. Vooral netbeheerders in Brandenburg, Sleeswijk-Holstein en Saksen-Anhalt zouden hiervan profiteren. Er zou ook een merkbare verlichting zijn in Mecklenburg-Vorpommern, Beieren en Nedersaksen.

De aanzienlijke verlichting voor de getroffen regio's zou worden gecompenseerd door beheersbare extra kosten voor alle elektriciteitsverbruikers, benadrukte de autoriteit. Volgens de Bundesnetzagentur zou een gemiddeld huishouden met een jaarverbruik van 3500 kilowattuur 8,40 euro per jaar extra kosten.

De autoriteit legt haar voorstel nu ter discussie voor. Daarna zal ze in een meerfasenproces de definitieve verordening opstellen. Deze zou op zijn vroegst op 1 januari 2025 in werking moeten treden./tob/DP/jha