BERLIJN (dpa-AFX) - De naam is omslachtig, maar de belofte is groot: een nieuwe wet moet zorgen voor aanzienlijk snellere goedkeuringsprocedures in heel Duitsland. Dit heeft gevolgen voor tienduizenden industriële installaties - waaronder alle bestaande en toekomstige windturbines in het land. De Bondsdag heeft hiervoor donderdag het groene licht gegeven. Parlementsleden van de regeringsfracties prezen de innovatie als een "super turbo". Maar waar gaat het over?

De geplande innovatie is bedoeld om bepaalde installaties, waaronder windturbines, in de toekomst sneller in Duitsland te kunnen bouwen en ombouwen. Daartoe wordt de zogenaamde Federal Immission Control Act gewijzigd - een wet die betrekking heeft op alle installaties die lawaai veroorzaken of andere potentieel schadelijke effecten op het milieu hebben. Naast windturbines vallen hier ook walserijen, gieterijen, afvalverwerkingsinstallaties en installaties voor de productie van groene waterstof onder.

Processen moeten gemiddeld met 10 maanden worden verkort

SPD-politicus Daniel Rinkert, die een sleutelrol heeft gespeeld bij de onderhandelingen over de wet, schat dat er tegen het einde van het decennium 20.000 veranderingen aan industriële installaties zullen zijn waarvoor een vergunning nodig is. "We ontsteken vandaag de superturbo voor versnelling," verklaarde Rinkert donderdag in de Bondsdag. Volgens het SPD-parlementslid verwacht hij dat dit de procedures met gemiddeld tien maanden zal verkorten.

Digitalisering moet de impuls geven

Goedkeuringsprocedures moeten vooral sneller worden door het schrappen van eerder vereiste procedurele stappen en door digitalisering. "We maken een einde aan de tijd van dossiermappen," beloofde Rinkert. In de toekomst zal een USB-stick voldoende zijn voor vergunningsaanvragen. De wet is ook bedoeld om het hermotoriseren van windturbines - d.w.z. het vervangen van oudere windturbines door nieuwe - aanzienlijk te vereenvoudigen. Volgens Rinkert zijn er tot nu toe veel hordes genomen. Zelfs een software-update in een windturbine vereist een langdurige procedure. Dit zou in de toekomst tot het verleden moeten behoren.

Bovendien moeten vergunningstermijnen in de toekomst slechts één keer met drie maanden verlengd kunnen worden. Voorheen was dit onbeperkt mogelijk. Voor een verdere verlenging is de uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager nodig. Dit is bedoeld om te voorkomen dat procedures keer op keer worden uitgesteld. Bovendien moeten documenten die niet doorslaggevend zijn voor de beoordeling of een vergunning wordt verleend, in de toekomst later kunnen worden ingediend - zonder de start van de bouw te blokkeren.

De wet voorziet ook in wijzigingen in de inspraak van het publiek. De zogenaamde "raadplegingsvergaderingen", die ook door omwonenden kunnen worden bijgewoond om informatie te verkrijgen, moeten worden geannuleerd of waar mogelijk worden vervangen door digitale formats.

Alleen al 50.000 industriële installaties vallen onder de wet

Zoals het kantoor van Rinkert in antwoord op een vraag van dpa en aan de hand van cijfers van de Bond van Duitse Industrieën (BDI) meldde, vallen in totaal 50.000 vergunningsplichtige industriële installaties in Duitsland onder de wet. Windturbines maken geen deel uit van dit aantal. Volgens de Duitse Windenergie Associatie (BWE) waren er aan het begin van het jaar 30.243 windturbines in Duitsland. Alle windturbines die nog gebouwd worden, zullen in de toekomst ook onder de vereenvoudigde procedures vallen.

Milieunormen zullen niet worden afgezwakt door de vereenvoudigde procedures, verzekerden verschillende parlementsleden van de Groenen en SPD tijdens het bijna 70 minuten durende debat in de plenaire vergadering. In het verleden hadden milieuorganisaties herhaaldelijk gewaarschuwd tegen het verminderen van de bureaucratie ten koste van milieu- en natuurnormen.

Klimaatbescherming verankerd in de wet

Om ervoor te zorgen dat klimaatbescherming in de toekomst in alle procedures een doorslaggevende rol speelt, heeft de Ampel het klimaat als beschermd goed in de wet laten opnemen. Dit betekent dat alle verordeningen die op basis van de nieuwe wet worden uitgevaardigd, ook eisen op het gebied van klimaatbescherming kunnen regelen. Wat dit in de praktijk betekent, valt nog te bezien. De CDU/CSU-parlementsfractie vreest dat de regering de rem heeft gezet op al haar inspanningen om de wet te versnellen. De beschermingsstatus voor het klimaat zou tot meer bureaucratie kunnen leiden, waarschuwde CDU-parlementslid Steffen Bilger. Ook de AfD bekritiseerde het wetsvoorstel, in sommige gevallen hard. AfD-parlementslid Thomas Ehrhorn sprak van een "ideologisch project".

De Duitse Windenergie Associatie (BWE) was daarentegen zeer positief. BWE-voorzitter Bärbel Heidebroek sprak van een "sterk amendement" dat windenergie in Duitsland een boost zou geven. "De stroomlijning van de goedkeuringsprocedures zal niet alleen de projectsponsors, maar ook de autoriteiten helpen om de politiek verwachte snelheid in de uitbreiding van windenergie als energiebron te bereiken," legde ze uit.

Voordat dit werkelijkheid kan worden, moet het project echter nog een beslissende horde nemen: De Federale Raad moet de "autorisatieturbo" van het verkeerslicht nog goedkeuren./faa/DP/stw