EQT AB (publ) heeft de benoeming van Richa Goswami tot nieuw bestuurslid bekendgemaakt.