EQT AB (publ) heeft de resultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2023. Voor het hele jaar rapporteerde het bedrijf een omzet van EUR 2.084 miljoen, vergeleken met EUR 1.497 miljoen een jaar geleden. De nettowinst bedroeg EUR 130 miljoen, vergeleken met EUR 176 miljoen een jaar geleden.

De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR 0,117 vergeleken met EUR 0,171 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR 0,117 vergeleken met EUR 0,171 een jaar geleden.