Havyard Group ASA (OB:HYARD) begint op 29 september 2022 met een aandeleninkoop in het kader van het programma dat door de aandeelhouders in de buitengewone algemene vergadering van 13 juni 2022 is gemandateerd. Volgens het mandaat is de onderneming gemachtigd om maximaal 7.198.731 aandelen in de onderneming in te kopen, elk met een nominale waarde van 0,05 NOK. De vergoeding per aandeel mag niet minder dan NOK 1 en niet meer dan NOK 50 bedragen.

De machtiging geldt tot de jaarlijkse algemene vergadering in 2022, maar niet langer dan tot 30 juni 2023.