Eramet, het laatste overgebleven Franse mijnbouwbedrijf, balanceert op het randje van een vulkaan. In het spanningsveld tussen geopolitiek, nationale soevereiniteit, milieubescherming en interne strubbelingen tussen aandeelhouders en leiding, is het een plek waar de situatie gemakkelijk kan ontvlammen. Maar buiten deze hachelijke kwesties heeft Eramet een strategische plek in de metaalsector, met een sterke focus op staalproductie, en bereidt het bedrijf zich voor zijn instap in de lithiumwinning volgend jaar. Laten we dit eens nader bekijken.

Eramet is één van de weinige Franse spelers actief in de mijnbouw- en metallurgische sectoren. Met een indrukwekkende 63 % van de omzet uit mangaan, dankzij de mijn in Moanda, Gabon, is het bedrijf een zwaargewicht. Mangaan is een essentieel ingrediënt in de productie van staal, de belangrijkste bestemming voor het metaal.

Nikkel, de tweede belangrijkste activiteit van de groep, draagt voor 28 % bij aan de omzet. Eramet heeft twee ontginningslocaties: de mijn in Weda Bay in Indonesië, recent erkend als 's werelds grootste nikkelmijn, en een kleinere mijn in Nieuw-Caledonië, die vorig jaar ernstige productieproblemen ondervond door intens slecht weer. Deze mijn is al lange tijd een bron van complexe problemen sinds de oprichting van het bedrijf. Eramet is een van de grootste werkgevers op het eiland en heeft regelmatig te maken met spanningen met de lokale bevolking. Onafhankelijkheidsdrang, hoge werkloosheid en het gevoel dat de territoriale grondstoffen worden uitgebuit, creëren een gespannen klimaat dat beleggers niet mogen negeren.

De derde activiteit van het bedrijf, de winning van zandmineralen (zirkoon, gebruikt in keramiek, en titanium, dat onder meer wordt gebruikt om pigmenten te maken), vertegenwoordigt 9 % van de omzet. De winning vindt plaats in Senegal en de producten worden verwerkt in fabrieken in Noorwegen.

Eramet en staal: de Aziatische connectie

Eramet heeft een sterke internationale voetafdruk, met een dominante aanwezigheid in Azië, dat 46 % van de inkomsten vertegenwoordigt. China is de grootste vragende partij, aangezien het verantwoordelijk is voor meer dan de helft van de mondiale staalproductie. Deze hoge vraag vertaalt zich in een grote behoefte aan mangaan. Eramet's overige inkomstenbronnen zijn Europa (24 % buiten Frankrijk), Noord-Amerika (6 %), Frankrijk (6 %) en andere regio's (17 %).

Zoals eerder vermeld, is Eramet van plan om volgend jaar de lithiumwinning in te duiken, met een doelstelling van 24.000 ton per jaar productie tegen 2026. Het bedrijf heeft al mijnrechten verworven op een grote lithiumconcessie in de provincie Salta, Argentinië. Lithium wordt voornamelijk gebruikt in energie en opslag, vooral in batterijen. De prijs schoot eind 2022 omhoog naar meer dan 81.000 EUR per ton. Op 21 mei daalde de prijs weer tot bijna 40.000 EUR. Dit doet niets af aan het potentieel van de activiteit, die het mijnbouwbedrijf in staat zal stellen zich te positioneren in een sector met hoge vraag. Echter, de volledige productiecapaciteit wordt pas verwacht vanaf 2026 - op z'n vroegst - wat verklaart waarom de analistenconsensus geen groei voorspelt voor 2025.

Resultaten: zo cyclisch als maar kan

Vorig jaar behaalde Eramet een omzet van net iets meer dan 5 miljard EUR, met een recordnettowinstmarge van 14,8 % dankzij de stijging van de metaalprijzen. Maar de buitengewone prestaties van 2022 kunnen het bredere plaatje niet verbergen. Over de cyclus van 2013 tot 2021 is de groei bijna nihil, met een omzetstijging van 3,16 miljard EUR naar 3,67 miljard EUR. Wat de winst betreft - zowel de winst als de vrije kasstroom - wisselt het tussen zware verliezen en lage rendabiliteit. Deze allesbehalve indrukwekkende prestaties worden weerspiegeld in de aandeelkoers, die zich op het niveau van juli 2014 bevindt. Laten we echter de kwaliteit van de balans benadrukken, met een beheersbare schuld, dicht bij 0,7 keer de ebitda, volgens de prognoses voor dit jaar.

Het huidige boekjaar wordt logischerwijs gekenmerkt door een normalisatiefase als gevolg van de dalende metaalprijzen. De halfjaarlijkse resultaten weerspiegelen een sterkere dan verwachte daling van de mangaan- en nikkelprijzen. Als gevolg daarvan moest de groep haar ebitda-voorspellingen verlagen tot ongeveer 900 miljoen EUR, tegen een initiële schatting van 1,1 miljard EUR. De winst daalde met 86 % en de ebitda met 71 %.

Een knoop om te ontwarren

Eramet helpt in grote mate aan de Franse vraag naar metalen te voldoen en is strategisch onmisbaar voor een transitie naar een duurzamer model. Het complexe aandeelhouderschap zorgt echter voor veel wrijving aangezien de belangen niet altijd gelijklopen. De problemen in Nieuw-Caledonië moeten in de gaten worden gehouden. Eramet blijft speculatief, vooral met het oog op verwachtingen in de lithiumsector. Dat onderdeel zal nog enkele jaren nodig hebben om op volle toeren te draaien. Ten slotte zijn de halfjaarlijkse resultaten niet bepaald verbluffend. Het is moeilijk om te voorspellen hoe de metaalprijzen zullen evolueren, wat ons voorzichtig maakt. We zeggen Eramet dan ook vaarwel in onze Europese portefeuille.