Dividend distributie voor Q3 2023 en bedrijfsupdate

29 Nov 2023 08:00 CET

Subscribe
Issuer

EURONAV

DIVIDEND DISTRIBUTIE VOOR Q3 2023 EN BEDRIJFSUPDATE

ANTWERPEN, België, 29 november, 2023 - Euronav NV ("EURN", "Euronav" of "de Vennootschap") (NYSE: EURN & Euronext: EURN) geeft een update over het bedrijf en het dividend na de recente veranderingen in de Raad van Toezicht en de Directieraad.

De Raad van Toezicht is overeengekomen om een dividend van 0.57 USD per aandeel uit te keren aan de aandeelhouders voor de periode Q3 2023. Dit weerspiegelt de positieve omstandigheden op de vrachtmarkt in de sector voor grote ruwe tankers tijdens Q3 2023. Deze gunstige marktomgeving blijft voortduren in het vierde kwartaal van 2023 en zal naar verwachting robuust blijven tijdens het kalenderjaar 2024.

Verplicht overnamebod

Volgend op de succesvolle afronding van de SPA (aandelen aankoopovereenkomst) met Famatown/Frontline op 23 november is CMB door het bezit van 49% van het aandelenkapitaal van Euronav nu verplicht onder het Belgische vennootschapsrecht om een verplicht overnamebod uit te brengen.

Het bod zal uitgebracht worden aan een prijs van $18.43 per aandeel, verminderd op een dollar-voor-dollar basis met een brutobedrag van per aandeel van enige uitkeringen door Euronav aan haar aandeelhouders met een ex-dividend datum voorafgaand aan de afwikkelingsdatum. De biedprijs zal betaald worden in contanten. Aangezien CMB de intentie heeft om de notering van Euronav op Euronext Brussels en de New York Stock Exchange te behouden heeft CMB duidelijk haar intentie uitgesproken om geen uitkoopbod uit te brengen na de afsluiting van het bod.

Toekomstige strategie

Het nieuwe management heeft een duidelijke strategie voor de toekomst die gebaseerd is op drie peilers:

• Diversificatie van de vloot

• Decarbonisatie van de vloot

• Optimalisatie van de bestaande vloot

De kern voor Euronav blijft de ruwe tankeractiviteit. De vooruitzichten voor deze markt blijven heel positief en worden ondersteund door sterke factoren in de sector. Een lage orderportefeuille (gemiddeld 5%), een wereldwijde vlootleeftijd op het hoogste peil in 22 jaar en robuuste vraag voor ruwe olie (IEA voorspelt een groei van 1,2m bpd voor 2024) bieden een constructieve achtergrond voor kalenderjaar 2024.

Consensus vrachttarieven voor 2024 op $50k per dag voor VLCC en Suezmax. Bovendien zal het management, met activawaarden die hun hoogste peil ooit benaderen (gecorrigeerd voor inflatie), de mogelijkheid hebben om kapitaal van de tankermarkt te hergebruiken in de energietransitie op middellange termijn.

Naarmate het bedrijf overgaat van een puur ruwe tanker onderneming naar een groeibedrijf in de energietransitie, kunnen beleggers een meer gelijke balans verwachten tussen groeiinvesteringen in de energietransitie en uitkeringen aan aandeelhouders.

Euronav management kijkt ernaar uit om investeerders verder te informeren met meer details over de strategie en de kapitaalallocatie via een actief programma voor beleggers in het eerste kwartaal van 2024 inclusief een dag voor de kapitaalmarkten.

Handelsupdate

Tot dusver in het vierde kwartaal, brachten de VLCC's van Euronav in de Tankers International Pool 36k USD per dag op met 84% van de beschikbare dagen vastgelegd. De Suezmax-vloot van Euronav op de spotmarkt bracht gemiddeld 42k USD per dag op met 72% van de beschikbare dagen vastgelegd.

Distributie naar de aandeelhouders voor Q3 2023

De Raad van Toezicht stelt een brutodividend voor van 57 cent USD per aandeel om zowel de sterke fundamenten van de tankermarkt als de sterke operationele hefboomwerking van het huidige Euronav platform op dergelijke marktomstandigheden te weerspiegelen.

Zoals eerder vermeld, betekent dit dat de biedprijs met 57 cent USD per aandeel wordt verlaagd naar 17,86 USD per aandeel.

COUPON 36:

Ex dividend datum: 12/12/2023

Registratiedatum: 13/12/2023

Betalingsdatum: 20/12/2023

Alexander Saverys, CEO van Euronav: "Euronav is verheugd om aandeelhouders te belonen met dit dividend dat de positieve prestatie van de tankermarkt tijdens Q3 weerspiegelt. Op termijn willen we het bedrijf verder omvormen met een duidelijke strategie om de vloot te diversifiëren, koolstofvrij te maken en de bestaande vloot te optimaliseren"

Contact: Communications Coordinator - Enya Derkinderen Tel: +32 476646359 Email: communications@euronav.com

Over Euronav

Euronav is een onafhankelijke tankerrederij die instaat voor het zeevervoer en de opslag van ruwe olie en petroleumproducten. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te Antwerpen, België. Daarnaast heeft Euronav kantoren verspreid over Europa en Azië. Euronav noteert op Euronext Brussels en op de NYSE onder het symbool EURN. Euronav verhandelt zijn schepen op de spotmarkt alsook onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten. VLCC-schepen op de spotmarkt worden uitgebaat binnen de Tankers International pool, waarvan Euronav één van de grootste partners is. De vloot uitgebaat door Euronav bestaat uit 1 V-Plus-schip, 40 VLCC's (met nog twee schepen in aanbouw), 25 Suezmax-schepen (met nog één schip in aanbouw), en 2 FSO-schepen.

Vooruitzichten

De aangelegenheden besproken in dit persbericht kunnen vooruitzichten bevatten. De Private Securities Litigation Reform Act van 1995 biedt bescherming onder de safe harbor bepalingen voor vooruitzichten teneinde vennootschappen aan te moedigen om toekomstgerichte informatie over hun bedrijfsactiviteiten te verstrekken. Vooruitzichten omvatten verklaringen over plannen, doelstellingen, doelen, strategieën, toekomstige gebeurtenissen of prestaties en onderliggende veronderstellingen en andere verklaringen, verschillend van de verklaringen van historische feiten. De Vennootschap wenst gebruik te maken van de bescherming onder de safe harbor bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en neemt deze caveat op in verband met deze safe harbor wetgeving. De woorden "geloven", "anticiperen", "trachten", "inschatten", "voorspellen", "projecteren", "plannen", "potentieel", "zouden", "kunnen", "verwachten", "in afwachting van" en gelijkaardige uitdrukkingen wijzen op vooruitzichten.

De vooruitzichten in dit persbericht zijn gebaseerd op verscheidene veronderstellingen, waarvan vele op hun beurt zijn gebaseerd op verdere veronderstellingen waaronder, zonder beperking, de analyse van historische operationele trends door het management, de gegevens opgenomen in onze database en andere gegevens van derden. Hoewel wij geloven dat deze veronderstellingen redelijk waren toen ze gemaakt werden, omdat deze veronderstellingen inherent zijn aan significante onzekerheden en onvoorziene omstandigheden die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en buiten onze controle zijn, kunnen wij u niet garanderen dat wij deze verwachtingen, overtuigingen of projecties zullen bewerkstelligen of volbrengen.

Naast deze belangrijke factoren, zijn er in onze ogen ook andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van deze die besproken werden in de vooruitzichten. Deze omvatten het falen van een tegenpartij om een contract volledig uit te voeren, de sterkte van de wereldeconomieën en -valuta's, algemene marktomstandigheden met inbegrip van schommelingen in vrachttarieven en in de waarde van schepen, wijzigingen in de vraag naar en het aanbod van tonnage, wijzigingen in onze beheerskosten met inbegrip van bunkerprijzen, droogdokkosten en verzekeringskosten, de markt voor onze schepen, de beschikbaarheid van financiering en herfinanciering, de prestatie van de tegenpartij onder bevrachtingsovereenkomsten, de mogelijkheid om financiering te verkrijgen en te voldoen aan de convenanten in dergelijke financieringsovereenkomsten, veranderingen in gouvernementele regelgeving of reglementering of acties ondernomen door regelgevende instanties, potentiële aansprakelijkheid bij lopende of toekomstige geschillen, defecten bij schepen en situaties van off-hire en andere factoren. Dit persbericht dient te worden samengelezen met het Belgische jaarverslag alsook de documenten ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), waaronder maar niet beperkt tot het jaarverslag op Formulier 20-F, voor een meer volledige bespreking van deze en andere risico's en onzekerheden.

Beschrijving

Source

Euronav

Provider

Euronext

Company Name

EURONAV

ISIN

BE0003816338

Symbol

EURN

Market

Euronext

Attachments

Disclaimer

Euronav NV published this content on 29 November 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 November 2023 07:11:13 UTC.