Vragen met betrekking tot aanstaande bijzondere algemene vergadering

17 Nov 2023 22:15 CET

Subscribe
Issuer

EURONAV

VRAGEN MET BETREKKING TOT AANSTAANDE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

ANTWERPEN, België, 17 november 2023 - Euronav maakt van de gelegenheid gebruik om beleggers op de hoogte te brengen dat zij bepaalde documentatie met betrekking tot de transacties die Euronav op 9 oktober aankondigde, waaronder de Framework overeenkomst, de overeenkomst tot aankoop van aandelen, de Schikkingsovereenkomst en het advies van de onafhankelijke leden van de Raad van Toezicht van Euronav met betrekking tot deze transacties, heeft gecentraliseerd op een specifieke pagina van haar website- https://www.euronav.com/nl/investeerders/wettelijke-informatie/sgm-2023/2023/

Hoewel deze documenten reeds publiek beschikbaar waren of uitvoerig werden beschreven in de SEC filings met betrekking tot Euronav alsook in het persbericht van Euronav van 9 oktober 2023, beschikbaar op verschillende secties van haar website, heeft Euronav deze documenten nu gecentraliseerd op een gemakkelijk toegankelijke specifieke pagina als antwoord op vragen die we ontvangen hebben van aandeelhouders met het oog op de komende bijzondere algemene vergadering.

* * *

Contact: Brian Gallagher - Head of IR Communications & Management Board member Tel: +44 20 78 70 04 36 Email: IR@euronav.com

Bijzondere algemene vergadering om te stemmen over de transactie: 21 november 2023

Over Euronav

Euronav is een onafhankelijke tankerrederij die instaat voor het zeevervoer en de opslag van ruwe olie en petroleumproducten. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te Antwerpen, België. Daarnaast heeft Euronav kantoren verspreid over Europa en Azië. Euronav noteert op Euronext Brussels en op de NYSE onder het symbool EURN. Euronav verhandelt zijn schepen op de spotmarkt alsook onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten. VLCC-schepen op de spotmarkt worden uitgebaat binnen de Tankers International pool, waarvan Euronav één van de grootste partners is. De vloot uitgebaat door Euronav bestaat uit 1 V-Plus-schip, 40 VLCC's (met nog twee schepen in aanbouw), 25 Suezmax-schepen (met nog één schip in aanbouw), en 2 FSO-schepen.

Vooruitzichten

De aangelegenheden besproken in dit persbericht kunnen vooruitzichten bevatten. De Private Securities Litigation Reform Act van 1995 biedt bescherming onder de safe harbor bepalingen voor vooruitzichten teneinde vennootschappen aan te moedigen om toekomstgerichte informatie over hun bedrijfsactiviteiten te verstrekken. Vooruitzichten omvatten verklaringen over plannen, doelstellingen, doelen, strategieën, toekomstige gebeurtenissen of prestaties en onderliggende veronderstellingen en andere verklaringen, verschillend van de verklaringen van historische feiten. De Vennootschap wenst gebruik te maken van de bescherming onder de safe harbor bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en neemt deze caveat op in verband met deze safe harbor wetgeving. De woorden "geloven", "anticiperen", "trachten", "inschatten", "voorspellen", "projecteren", "plannen", "potentieel", "zouden", "kunnen", "verwachten", "in afwachting van" en gelijkaardige uitdrukkingen wijzen op vooruitzichten.

De vooruitzichten in dit persbericht zijn gebaseerd op verscheidene veronderstellingen, waarvan vele op hun beurt zijn gebaseerd op verdere veronderstellingen waaronder, zonder beperking, de analyse van historische operationele trends door het management, de gegevens opgenomen in onze database en andere gegevens van derden. Hoewel wij geloven dat deze veronderstellingen redelijk waren toen ze gemaakt werden, omdat deze veronderstellingen inherent zijn aan significante onzekerheden en onvoorziene omstandigheden die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en buiten onze controle zijn, kunnen wij u niet garanderen dat wij deze verwachtingen, overtuigingen of projecties zullen bewerkstelligen of volbrengen.

Naast deze belangrijke factoren, zijn er in onze ogen ook andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van deze die besproken werden in de vooruitzichten. Deze omvatten het falen van een tegenpartij om een contract volledig uit te voeren, de sterkte van de wereldeconomieën en -valuta's, algemene marktomstandigheden met inbegrip van schommelingen in vrachttarieven en in de waarde van schepen, wijzigingen in de vraag naar en het aanbod van tonnage, wijzigingen in onze beheerskosten met inbegrip van bunkerprijzen, droogdokkosten en verzekeringskosten, de markt voor onze schepen, de beschikbaarheid van financiering en herfinanciering, de prestatie van de tegenpartij onder bevrachtingsovereenkomsten, de mogelijkheid om financiering te verkrijgen en te voldoen aan de convenanten in dergelijke financieringsovereenkomsten, veranderingen in gouvernementele regelgeving of reglementering of acties ondernomen door regelgevende instanties, potentiële aansprakelijkheid bij lopende of toekomstige geschillen, defecten bij schepen en situaties van off-hire en andere factoren. Dit persbericht dient te worden samengelezen met het Belgische jaarverslag alsook de documenten ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), waaronder maar niet beperkt tot het jaarverslag op Formulier 20-F, voor een meer volledige bespreking van deze en andere risico's en onzekerheden.

Beschrijving

Source

Euronav

Provider

Euronext

Company Name

EURONAV

ISIN

BE0003816338

Symbol

EURN

Market

Euronext

Attachments

Disclaimer

Euronav NV published this content on 17 November 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 November 2023 21:40:46 UTC.