Het toezichtcomité van Everbright Securities Company Limited heeft op 12 mei 2023 een ontslagbrief ontvangen van de heer Wang Hongyang, een toezichthouder van de onderneming. Wegens werkaanpassing heeft de heer Wang Hongyang zijn functie als toezichthouder en lid van het comité voor risico- en financieel toezicht van het toezichtcomité neergelegd. De heer Wang Hongyang heeft bevestigd dat hij geen onenigheid heeft met het Comité van Toezicht, noch is er enige andere kwestie die als gevolg van het ontslag aan de aandeelhouders van de vennootschap moet worden meegedeeld.

In overeenstemming met de relevante bepalingen van het vennootschapsrecht van de Volksrepubliek China en de statuten van de Vennootschap heeft het aftreden van de heer Wang Hongyang er niet toe geleid dat het lidmaatschap van het Comité van Toezicht onder het wettelijke minimum daalde, en zijn ontslag is ingegaan op de datum van overhandiging van zijn ontslagbrief aan het Comité van Toezicht. De Vennootschap spreekt hierbij haar dank uit aan de heer Wang Hongyang voor zijn bijdrage tijdens zijn ambtstermijn. De Vennootschap zal zo spoedig mogelijk een nieuwe toezichthouder kiezen in overeenstemming met de relevante bepalingen.