Everbright Securities Company Limited heeft aangekondigd dat de heer Xie Song met ingang van de datum van goedkeuring tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 29 juni 2023 formeel zitting neemt als niet-uitvoerend bestuurder van de onderneming, en zoals benoemd door de Raad, vanaf dezelfde dag ook zitting neemt als lid van de Strategie en Duurzame Ontwikkeling Commissie van de zesde zitting van de Raad (de "Commissie"). De huidige samenstelling van het Comité is als volgt: De heer Zhao Ling (voorzitter), de heer Liu Qiuming, de heer Fu Jianping, de heer Yin Yanwu, de heer Xie Song, de heer Wang Yong.