Everbright Securities Company Limited kondigde aan dat op haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 juni 2023 het Winstuitkeringsplan 2022 van de Onderneming is goedgekeurd. De Raad van Bestuur maakt de volgende details bekend met betrekking tot de uitkering van het slotdividend over 2022 door de Onderneming aan de Aandeelhouders: Het Bedrijf zal een slotdividend van RMB2,10 (inclusief belastingen) voor elke 10 Aandelen voor het jaar dat eindigde op 31 december 2022 uitkeren aan H Aandeelhouders van wie de namen op 19 juli 2023 zijn opgenomen in het H-Aandelenregister van het Bedrijf. Het dividend in contanten wordt aangegeven en gedeclareerd in RMB, en aan Aaandeelhouders uitbetaald in RMB en aan Haandeelhouders in HKD. Het werkelijke bedrag van de uitkering in HKD wordt berekend
tegen de gemiddelde benchmarkwisselkoers van de RMB ten opzichte van de HKD zoals gepubliceerd door de People's Bank of China gedurende één week (inclusief de datum van de AVA) voorafgaand aan de AVA (d.w.z. de gemiddelde wisselkoers van de RMB ten opzichte van de HKD gedurende één week).
AVA (d.w.z. RMB 0,92075 tegen HKD 1,00), zijnde een dividend in contanten van HKD 2,280756 (inclusief belastingen) voor elke 10 H-Aandelen. Het Bedrijf heeft Computershare Hong Kong Trustees Limited aangesteld als de ontvangende instantie (de "Ontvangende Agent") in Hongkong en zal aan de Ontvangende Agent het vastgestelde slotdividend van 2022 betalen voor uitbetaling aan H-Aandeelhouders. Het slotdividend zal op 22 augustus 2023 door de Receiving Agent worden betaald en zal door de H Share registrar van de Vennootschap, Computershare Hong Kong Investor Services Limited, per gewone post aan H Aandeelhouders worden verzonden.
Services Limited, per gewone post naar H-Aandeelhouders die gerechtigd zijn om het 2022 slotdividend van de Vennootschap te ontvangen, op eigen risico. Om de lijst van H-Aandeelhouders vast te stellen die recht hebben op het door de Vennootschap vastgestelde slotdividend 2022, zal het H-Aandelenregister van de Vennootschap gesloten zijn van 14 juli 2023 tot 19 juli 2023 (beide dagen inbegrepen), gedurende welke periode geen overdracht van H-Aandelen zal worden geregistreerd. Om gerechtigd te zijn het slotdividend van 2022 te ontvangen, dienen H-Aandeelhouders van wie de overdrachten niet zijn geregistreerd, alle overdrachten van H-Aandelen aan de Vennootschap te melden.
niet geregistreerd zijn, alle overdrachtsdocumenten samen met de relevante aandeelbewijzen indienen bij het H-aandelenregister van de Vennootschap in Hongkong, Computershare Hong
Kong Investor Services Limited in Shops 1712-1716, 17th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong uiterlijk op 13 juli om 16.30 uur,
2023.