Evertz Technologies Limited heeft op 21 juni 2023 een regulier kwartaaldividend van $ 0,19 per aandeel vastgesteld voor het vierde kwartaal eindigend op 30 april 2023. Het dividend is betaalbaar voor aandeelhouders die op 29 juni 2023 in het aandelenregister zijn ingeschreven en zal op of rond 6 juli 2023 worden uitbetaald.