EVS Broadcast Equipment SA heeft een winstverwachting afgegeven voor het jaar 2023. De gegarandeerde inkomsten voor 2023 laten toe om te bevestigen dat de bovengrens van de bestaande inkomstenbegeleiding binnen bereik ligt (EUR 160 miljoen tot EUR 170 miljoen).