EVS Broadcast Equipment SA heeft zijn dividendvoorspelling voor het volledige jaar 2024 herhaald. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een dividenduitkering van EUR 1,10 per aandeel, die afhankelijk blijft van de marktomstandigheden en de goedkeuring van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.