F&C Investment Trust PLC (LSE:FCIT) begint op 22 mei 2023 met de inkoop van aandelen in het kader van het programma waartoe de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 27 april 2023 opdracht hebben gegeven. Volgens het mandaat is het bedrijf gemachtigd om maximaal 77.695.006 aandelen in te kopen, wat neerkomt op 14,99% van het geplaatste aandelenkapitaal. De minimumprijs (exclusief onkosten) die voor elk gewoon aandeel mag worden betaald is 25 pence en de maximumprijs die voor elk gewoon aandeel mag worden betaald is de hoogste van een bedrag gelijk aan 105% van het gemiddelde van de middenmarktnoteringen voor een gewoon aandeel zoals afgeleid van de London Stock Exchange Daily Official List van de UK Listing Authority gedurende de vijf werkdagen direct voorafgaand aan de dag waarop het gewone aandeel wordt ingekocht en een bedrag gelijk aan de hoogste van de prijs van de laatste onafhankelijke verhandeling van een gewoon aandeel en het huidige hoogste onafhankelijke bod op een gewoon aandeel zoals afgeleid van het London Stock Exchange Trading System. De ingekochte aandelen kunnen worden ingetrokken of aangehouden als eigen aandelen, die vervolgens kunnen worden ingetrokken, verkocht voor contanten of gebruikt om te voldoen aan de verplichtingen van de onderneming in het kader van haar aandelenplannen voor werknemers. De machtiging is geldig tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering of tot 30 juni 2024, indien dit eerder is. Op 6 maart 2023 had de onderneming 518.411.856 gewone aandelen in omloop, exclusief eigen aandelen.

J.P. Morgan Securities plc trad op als makelaar voor de vennootschap.