F&C Investment Trust PLC heeft de resultaten over het halfjaar eindigend op 30 juni 2023 gerapporteerd. Over het halfjaar rapporteerde de onderneming een nettowinst van GBP 204,63 miljoen, vergeleken met een nettoverlies van GBP 630,14 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg GBP 0,3949, vergeleken met een gewoon verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van GBP 1,2019 een jaar geleden.