Unisys Corporation heeft aangekondigd dat het op 28 maart een overeenkomst heeft gesloten met F&G Annuities & Life, Inc. voor de aankoop van collectieve lijfrentecontracten voor een totaalbedrag van bijna $ 200 miljoen met behulp van fondsbeleggingen. Unisys zal geprojecteerde uitkeringsverplichtingen ter waarde van een vergelijkbaar bedrag met betrekking tot bepaalde gepensioneerden onder een van de Amerikaanse gekwalificeerde pensioenregelingen van het bedrijf overdragen aan F&G. Als onderdeel van de overdracht zullen de verzekeringsdochterondernemingen van F&G, Fidelity & Guaranty Life Insurance Company en Fidelity & Guaranty Life Insurance Company of New York, de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de pensioenuitkeringen voor ongeveer 3.800 gepensioneerden en begunstigden met maandelijkse uitkeringen die lager zijn dan bepaalde drempels. Er zullen geen wijzigingen zijn in het brutobedrag, de timing of de vorm van de maandelijkse pensioenuitkeringen.

Unisys verwacht dat deze actie zal resulteren in een eenmalige, non-cash, schikkingslast vóór belastingen van ongeveer $ 129 miljoen in het eerste kwartaal. Aangezien de aankoop gedaan zal worden door de pensioentrust, zal dit geen invloed hebben op de kaspositie van het bedrijf.