FibroGen, Inc. heeft aangekondigd dat FibroGen en AstraZeneca zijn overeengekomen om de samenwerkingsovereenkomst voor roxadustat tussen de VS en de VS te beëindigen die op 30 juli 2013 is gesloten en op grond waarvan AstraZeneca de ontwikkelings- en commercialiseringsrechten bezat in de Verenigde Staten en andere gebieden buiten China die niet in licentie zijn gegeven aan Astellas Pharma Inc. Krachtens een beëindigings- en overgangsovereenkomst die tussen de partijen is gesloten, geeft AstraZeneca alle Amerikaanse/RoW Rxadustat-rechten terug aan FibroGen (met uitzondering van Zuid-Korea) en verleent het bepaalde assistentie tijdens een overgangsperiode. FibroGen's samenwerkingsovereenkomst met AstraZeneca voor roxadustat in China blijft van kracht en roxadustat blijft de leider in China in termen van merkwaarde in de categorie bloedarmoede bij chronische nieraandoeningen (CKD). In het geval dat FibroGen vervolgens roxadustat te gelde maakt of commercialiseert in de gebieden waarvoor voorheen een licentie bestond onder de Amerikaanse/RoW-samenwerkingsovereenkomst, heeft FibroGen bepaalde financiële verplichtingen aan AstraZeneca.