De bestuurders van Fidelity Asian Values PLC hebben de betaling voorgesteld van een dividend van 14,50 pence per gewoon aandeel voor het jaar geëindigd op 31 juli 2023, dat onderworpen is aan goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 29 november 2023 en dat niet als verplichting is opgenomen in deze jaarrekening. Het dividend zal op 6 december 2023 worden betaald aan aandeelhouders die bij kantoorsluiting op 3 november 2023 (ex-dividend datum 2 november 2023) in het register zijn ingeschreven.