Finsbury Growth & Income Trust PLC heeft de resultaten over het halfjaar eindigend op 31 maart 2023 gerapporteerd. Over het halfjaar rapporteerde de onderneming een netto-inkomen van GBP 216,5 miljoen, vergeleken met een nettoverlies van GBP 46,61 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette activiteiten bedroeg GBP 1,026, vergeleken met een verlies per aandeel uit voortgezette activiteiten van GBP 0,208 een jaar geleden.

De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette activiteiten bedroeg GBP 1,026 vergeleken met een verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette activiteiten van GBP 0,208 een jaar geleden.