Finsbury Growth & Income Trust PLC maakt bekend dat tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap op 17 januari 2023 de benoeming van Pars purewal tot bestuurder van de vennootschap is goedgekeurd.