FirstGroup plc kondigt aan dat Graham Sutherland is benoemd tot Chief Executive Officer na een uitgebreid zoekproces onder leiding van het Benoemingscomité van de Raad van Bestuur. Graham zal toetreden tot de Raad als uitvoerend bestuurder en de functie van Chief Executive Officer op zich nemen met ingang van 16 mei 2022. Graham heeft een goede staat van dienst op het gebied van strategische ontwikkeling, het behalen van betere financiële en operationele prestaties en het betrekken van een breed scala aan belanghebbenden.

Graham heeft een aantal leidinggevende functies bekleed in organisaties die essentiële diensten verlenen aan klanten uit de consumenten-, bedrijfs- en overheidssector in het Verenigd Koninkrijk. Hij was Chief Executive Officer van KCOM Group plc, een LSE-genoteerd telecommunicatiebedrijf, van 2018 tot de verkoop aan een door Macquarie beheerd infrastructuurfonds.