Fiserv, Inc. (de "Onderneming") heeft op 1 augustus 2023 een "Current Report on Form 8-K" (het "Oorspronkelijke Formulier 8-K") ingediend waarin onder punt 5.02 de benoeming van Charlotte Yarkoni tot lid van de raad van bestuur wordt gemeld. Omdat mevrouw Yarkoni op het moment van indiening van het oorspronkelijke formulier 8-K nog niet benoemd was om zitting te nemen in een comité van de raad van bestuur, werd de vermelding van de comités van de raad van bestuur waarin zij zitting zou nemen niet opgenomen in overeenstemming met Instructie 2 bij Item 5.02. Op 21 februari 2024 heeft de raad van bestuur van het bedrijf mevrouw Yarkoni benoemd in het Audit- en Risicocomité van de raad van bestuur, met ingang van 21 februari 2024.