Deutsche Bank bevestigt via analist Mengxian Sun het Neutraal advies. Het koersdoel blijft ongewijzigd en bedraagt nog altijd 9 EUR.