Formosa Plastics Corporation kondigt een wijziging aan van de leden van het Auditcomité. Naam en CV van de vorige positiehouder: Wen-Chyi Ong: Onafhankelijk Bestuurder van de Onderneming. Naam en CV van de nieuwe positiehouder: Ching-Tse Yeh: Onafhankelijk Bestuurder van het Bedrijf.

Andere leden zijn: C. L. Wei: Onafhankelijk Bestuurder van het Bedrijf; C. J. Wu: Onafhankelijk Bestuurder van het Bedrijf; Yen-Shiang Shih: Onafhankelijk Bestuurder van het Bedrijf. Reden voor de wijziging: Vanwege het aflopen van de termijn heeft de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2024 de nieuwe onafhankelijke bestuurders goedgekeurd. De ingangsdatum van het nieuwe lid is 20 juni 2024.