Forvia kondigt aan dat het een obligatie-uitgifte heeft afgerond met een hoofdsom van €200 miljoen aan extra 5,500% senior obligaties met looptijd tot 2031, die één serie zullen vormen met de obligaties die op 11 maart zijn uitgegeven.De opbrengst van deze emissie werd gebruikt om €250 miljoen aan 7,250% duurzaamheidsobligaties die in 2026 vervielen, terug te kopen als onderdeel van een terugkoopbod, waardoor de brutoschuld van de toeleverancier aan de auto-industrie afneemt. Dit bod zorgt voor een verdere afname van het uitstaande bedrag aan bestaande obligaties, dat momenteel €330,2 miljoen bedraagt.

Deze operaties stellen Forvia in staat om haar schuld proactief te beheren en de gemiddelde looptijd van haar schuld te verlengen. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Alle rechten voorbehouden.